Diensten

Advies en project begeleiding

• Subsidieaanvragen t.b.v. monumentale gebouwen en groenpartijen bij overheden
• Opstellen Onderhoudsplannen (meerdere jaren)
• Restauratieplannen
• Herbestemmingsprojecten
• Wijzigingen monumenten
• Begeleiden vergunningprocedures
• Bouwkundige adviezen
• Monumenteninspecties
• Bouwtekeningen

Uitvoering van restauratie

• Interieuronderdelen zoals lambriseringen, balustrades, banken, preekstoelen etc.
• Ramen, deuren, kozijnen en buitenbetimmeringen
• Trappen
• Houtconstructies met traditionele verbindingen
• Gebogen/ronde houtconstructies
• Draaiwerk
• Speciale profielen
• Scheepsrestauratie – interieurs